تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

تعرفه ها

تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

بهترین قیمت ها را با وی فالوو تجربه کنید

برنزی

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 160,000 تومان

نقره ای

تعداد اکانت: 3

مدت: 30 روز

امتیاز: 300

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 55,000 تومان

طلایی

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 110,000 تومان

پرمیوم

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 220,000 تومان

تبلیغات ویفالو

تعداد اکانت: 0.1

مدت: 30 روز

امتیاز: 10

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 1,500,000 تومان


ارتباط با پشتیبان