وی فالو: لیست قیمت ربات افزایش فالوور اینستاگرام


تعرفه پکیج های وی فالوو

بهترین قیمت ها را با وی فالوو تجربه کنید

قیمت پلن های ما

پلن رایگان

تست رایگان سه روزه
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
عضویت و دریافت دوره تست

پلن 3 روزه

8,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن

پلن 7 روزه

13,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن

پلن 30 روزه

45,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن

پلن 90 روزه

90,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن

پلن 180 روزه

21,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن

پلن 365 روزه

380,000 تومان
 • جذب فالوور هدفمند ایرانی
 • کامنت اتوماتیک رایگان
 • دایرکت اتوماتیک رایگان
 • لایک اتوماتیک رایگان
 • لایک کامنت ها
 • تعیین اهداف از بین پیج، هشتگ، لوکیشن
 • انواع گزارش های آماری
خرید پلن