تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

تعرفه ها

تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

بهترین قیمت ها را با وی فالوو تجربه کنید

برنزی

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 15,000 تومان

نقره ای

تعداد اکانت: 3

مدت: 30 روز

امتیاز: 300

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 30,000 تومان

طلایی

تعداد اکانت: 5

مدت: 30 روز

امتیاز: 500

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 60,000 تومان

پکیج

تعداد اکانت: 2

مدت: 30 روز

امتیاز: 200

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 110,000 تومان

لایک ارزان

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 20,000 تومان

فالور

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 24,000 تومان

ویو

تعداد اکانت: 0.2

مدت: 30 روز

امتیاز: 20

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 5,000 تومان

فالور فیک

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 85,000 تومان

تبلیغات کانال

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 75,000 تومان

تبلیغ پلن 1 با تخفیف

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 60,000 تومان


ارتباط با پشتیبان