تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

تعرفه ها

تعرفه پلن های تحلیل پیج اینستاگرام

بهترین قیمت ها را با وی فالوو تجربه کنید

برنزی

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 15,000 تومان

نقره ای

تعداد اکانت: 3

مدت: 30 روز

امتیاز: 300

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 30,000 تومان

طلایی

تعداد اکانت: 5

مدت: 30 روز

امتیاز: 500

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 60,000 تومان

تبلیغات

تعداد اکانت: 1

مدت: 30 روز

امتیاز: 100

به روزرسانی های رایگان

دسترسی به تمامی گزارشات

پشتیبانی 24/7

قیمت: 75,000 تومان


ارتباط با پشتیبان