تحلیل پیج اینستاگرام Vin Diesel

Vin Diesel
دسته بندی:
67,922,227
فالوور
64
فالووینگ
1,651
پست
1.49%
درصد مشارکت
بیوگرافی:

مجموع لایکها: 505,114,018

مجموع کامنت ها: 3,257,098

میانگین لایک هر پست: 1,002,210

میانگین کامنت هر پست: 6,462

مجموع هشتگ ها با تکرار: 392

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 205

تعداد تگ ها روی پست ها: 2

تعداد تگ در اینستا: 603,995

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 9,261

کل نمایش ویدیوها: 462,386,373

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 55

میانگین نمایش هر ویدیو: 2,752,300


تحلیل پیج اینستاگرام Vin Diesel
بیشترین لایک: 4,725,558
تحلیل پیج اینستاگرام Vin Diesel
کمترین لایک: 169,450
تحلیل پیج اینستاگرام Vin Diesel
بیشترین کامنت:52,749
تحلیل پیج اینستاگرام Vin Diesel
کمترین کامنت:706

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان