تحلیل پیج Bill Gates

Bill Gates
دسته بندی:
6,024,744
فالوور
36
فالووینگ
143
پست
2.58%
درصد مشارکت
بیوگرافی:Sharing things I'm learning through my foundation work and other interests.

مجموع لایکها: 21,140,754

مجموع کامنت ها: 971,212

میانگین لایک هر پست: 148,879

میانگین کامنت هر پست: 6,840

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 1

تعداد تگ ها روی پست ها:

تعداد تگ در اینستا: 47

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 0

کل نمایش ویدیوها: 0

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 0

میانگین نمایش هر ویدیو: 0


تحلیل پیج اینستاگرام Bill Gates
بیشترین لایک: 446,347
تحلیل پیج اینستاگرام Bill Gates
کمترین لایک: 30,935
تحلیل پیج اینستاگرام Bill Gates
بیشترین کامنت:461,159
تحلیل پیج اینستاگرام Bill Gates
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت