تحلیل پیج سحر قريشى Sahar Ghoreyshi

سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
دسته بندی: Actor
8,339,998
فالوور
0
فالووینگ
96
پست
1.84%
درصد مشارکت
بیوگرافی:????شايد كه خدا،اينجورى خواسته????
Support by @aliyalan.ir
Iranian Actress / Director
#saharghoreyshi #سحرقریشی
https://m.imdb.com/name/nm5068209/

مجموع لایکها: 14,890,138

مجموع کامنت ها: 460,478

میانگین لایک هر پست: 148,901

میانگین کامنت هر پست: 4,605

مجموع هشتگ ها با تکرار: 111

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 70

تعداد تگ ها روی پست ها: 37

تعداد تگ در اینستا: 110,075

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 729

کل نمایش ویدیوها: 14,500,500

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 49

میانگین نمایش هر ویدیو: 966,700


تحلیل پیج اینستاگرام سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
بیشترین لایک: 336,087
تحلیل پیج اینستاگرام سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
کمترین لایک: 41,320
تحلیل پیج اینستاگرام سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
بیشترین کامنت:135,143
تحلیل پیج اینستاگرام سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت