تحلیل پیج ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
دسته بندی:
ᴛʜᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ ᴏғ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅʀᴇᴢᴀ ɢᴏʟᴢᴀʀ
8,709,850
فالوور
92
فالووینگ
1,603
پست
2.90%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 128,224,889

مجموع کامنت ها: 2,940,826

میانگین لایک هر پست: 247,061

میانگین کامنت هر پست: 5,666

مجموع هشتگ ها با تکرار: 76

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 56

تعداد تگ ها روی پست ها: 88

تعداد تگ در اینستا: 771,913

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 19,381

کل نمایش ویدیوها: 254,646,028

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 70

میانگین نمایش هر ویدیو: 925,986


تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

بیشترین لایک: 709,401

تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

کمترین لایک:85,741

تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

بیشترین کامنت:90,589

تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت