تحلیل پیج Peyman rajabi


Peyman rajabi
دسته بندی: Sports
Iranian Athlete
699,857
فالوور
502
فالووینگ
1,224
پست
5.41%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 21,313,517

مجموع کامنت ها: 259,409

میانگین لایک هر پست: 37,392

میانگین کامنت هر پست: 455

مجموع هشتگ ها با تکرار: 2,255

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 172

تعداد تگ ها روی پست ها: 686

تعداد تگ در اینستا: 8,621

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 14,038

کل نمایش ویدیوها: 62,476,788

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 47

میانگین نمایش هر ویدیو: 207,564


تحلیل پیج اینستاگرام Peyman rajabi

بیشترین لایک: 145,133

تحلیل پیج اینستاگرام Peyman rajabi

کمترین لایک:12,583

تحلیل پیج اینستاگرام Peyman rajabi

بیشترین کامنت:9,146

تحلیل پیج اینستاگرام Peyman rajabi

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت