تحلیل پیج NASA

NASA
دسته بندی:
60,479,859
فالوور
87
فالووینگ
2,979
پست
0.77%
درصد مشارکت
بیوگرافی:???? Explore the universe and our home planet with NASA ???? ✨

مجموع لایکها: 920,771,503

مجموع کامنت ها: 4,992,802

میانگین لایک هر پست: 461,771

میانگین کامنت هر پست: 2,504

مجموع هشتگ ها با تکرار: 18,126

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 2,810

تعداد تگ ها روی پست ها: 155

تعداد تگ در اینستا: 68

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 15,471

کل نمایش ویدیوها: 466,427,379

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 48

میانگین نمایش هر ویدیو: 1,448,532


تحلیل پیج اینستاگرام NASA
بیشترین لایک: 3,412,880
تحلیل پیج اینستاگرام NASA
کمترین لایک: 20,633
تحلیل پیج اینستاگرام NASA
بیشترین کامنت:34,878
تحلیل پیج اینستاگرام NASA
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت