تحلیل پیج Mobonews | موبونیوز


Mobonews | موبونیوز
دسته بندی: Blogger
‏‎ماجراجویی‌های من در دنیای تکنولوژی
467,929
فالوور
1
فالووینگ
4,941
پست
2.99%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 6,949,751

مجموع کامنت ها: 586,343

میانگین لایک هر پست: 12,894

میانگین کامنت هر پست: 1,088

مجموع هشتگ ها با تکرار: 6,257

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 1,476

تعداد تگ ها روی پست ها: 12

تعداد تگ در اینستا: 203

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 31,086

کل نمایش ویدیوها: 16,152,405

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 135

میانگین نمایش هر ویدیو: 69,924


تحلیل پیج اینستاگرام Mobonews | موبونیوز

بیشترین لایک: 113,765

تحلیل پیج اینستاگرام Mobonews | موبونیوز

کمترین لایک:497

تحلیل پیج اینستاگرام Mobonews | موبونیوز

بیشترین کامنت:45,069

تحلیل پیج اینستاگرام Mobonews | موبونیوز

کمترین کامنت:1

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت