تحلیل پیج اینستاگرام Maserati

Maserati
دسته بندی:
11,379,040
فالوور
59
فالووینگ
2,036
پست
0.99%
درصد مشارکت
بیوگرافی:Powered by Passion. Unique by Design. Innovative by Nature. Masters of Italian Audacity.
#Maserati

مجموع لایکها: 57,267,696

مجموع کامنت ها: 133,939

میانگین لایک هر پست: 112,510

میانگین کامنت هر پست: 263

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,166

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 119

تعداد تگ ها روی پست ها: 30

تعداد تگ در اینستا: 127,099

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 7,319

کل نمایش ویدیوها: 20,298,271

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 109

میانگین نمایش هر ویدیو: 302,959


تحلیل پیج اینستاگرام Maserati
بیشترین لایک: 410,868
تحلیل پیج اینستاگرام Maserati
کمترین لایک: 22,454
تحلیل پیج اینستاگرام Maserati
بیشترین کامنت:3,644
تحلیل پیج اینستاگرام Maserati
کمترین کامنت:34

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان