تحلیل پیج لقمه/loghme


لقمه/loghme
دسته بندی:
750,543
فالوور
56
فالووینگ
1,554
پست
3.65%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 16,237,694

مجموع کامنت ها: 641,501

میانگین لایک هر پست: 26,360

میانگین کامنت هر پست: 1,041

مجموع هشتگ ها با تکرار: 6,901

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 1,732

تعداد تگ ها روی پست ها: 667

تعداد تگ در اینستا: 342

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 25,120

کل نمایش ویدیوها: 59,651,090

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 113

میانگین نمایش هر ویدیو: 267,494


تحلیل پیج اینستاگرام لقمه/loghme

بیشترین لایک: 112,520

تحلیل پیج اینستاگرام لقمه/loghme

کمترین لایک:3,921

تحلیل پیج اینستاگرام لقمه/loghme

بیشترین کامنت:6,013

تحلیل پیج اینستاگرام لقمه/loghme

کمترین کامنت:127

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت