تحلیل پیج اینستاگرام Kylie ????

Kylie ????
دسته بندی:
204,469,880
فالوور
159
فالووینگ
6,596
پست
3.30%
درصد مشارکت
بیوگرافی:@kyliecosmetics @kylieskin

مجموع لایکها: 3,348,333,073

مجموع کامنت ها: 22,628,854

میانگین لایک هر پست: 6,696,666

میانگین کامنت هر پست: 45,258

مجموع هشتگ ها با تکرار: 51

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 32

تعداد تگ ها روی پست ها: 408

تعداد تگ در اینستا: 4,770,955

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 1,007

کل نمایش ویدیوها: 1,319,217,135

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 18

میانگین نمایش هر ویدیو: 23,985,766


تحلیل پیج اینستاگرام Kylie ????
بیشترین لایک: 15,993,681
تحلیل پیج اینستاگرام Kylie ????
کمترین لایک: 522,425
تحلیل پیج اینستاگرام Kylie ????
بیشترین کامنت:413,613
تحلیل پیج اینستاگرام Kylie ????
کمترین کامنت:3,779

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان