تحلیل پیج Kim Kardashian West


Kim Kardashian West
دسته بندی:
Shop @kkwbeauty Classic II Eyeshadow Palette & 11 Nude Glosses on Saturday, 06.20 at 12PM PT & @SKIMS Summer Sleep Collection Tuesday, 06.23 at 9AM PT
175,944,596
فالوور
54
فالووینگ
5,186
پست
1.27%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 1,238,109,380

مجموع کامنت ها: 8,452,593

میانگین لایک هر پست: 2,210,910

میانگین کامنت هر پست: 15,094

مجموع هشتگ ها با تکرار: 82

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 51

تعداد تگ ها روی پست ها: 566

تعداد تگ در اینستا: 3,643,999

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 2,516

کل نمایش ویدیوها: 349,108,965

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 61

میانگین نمایش هر ویدیو: 8,514,853


تحلیل پیج اینستاگرام Kim Kardashian West

بیشترین لایک: 8,796,585

تحلیل پیج اینستاگرام Kim Kardashian West

کمترین لایک:263,816

تحلیل پیج اینستاگرام Kim Kardashian West

بیشترین کامنت:1,010,455

تحلیل پیج اینستاگرام Kim Kardashian West

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت