تحلیل پیج hotelyar


hotelyar
دسته بندی:
15,245
فالوور
50
فالووینگ
1,985
پست
1.23%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 91,626

مجموع کامنت ها: 1,973

میانگین لایک هر پست: 183

میانگین کامنت هر پست: 4

مجموع هشتگ ها با تکرار: 13,796

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 1,065

تعداد تگ ها روی پست ها: 402

تعداد تگ در اینستا: 832

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 0

کل نمایش ویدیوها: 0

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 0

میانگین نمایش هر ویدیو: 0


تحلیل پیج اینستاگرام hotelyar

بیشترین لایک: 634

تحلیل پیج اینستاگرام hotelyar

کمترین لایک:55

تحلیل پیج اینستاگرام hotelyar

بیشترین کامنت:31

تحلیل پیج اینستاگرام hotelyar

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت