تحلیل پیج Homayoun Shajarian


Homayoun Shajarian
دسته بندی:
2,261,483
فالوور
44
فالووینگ
101
پست
7.54%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 16,646,769

مجموع کامنت ها: 578,336

میانگین لایک هر پست: 164,819

میانگین کامنت هر پست: 5,726

مجموع هشتگ ها با تکرار: 36

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 19

تعداد تگ ها روی پست ها: 8

تعداد تگ در اینستا: 60,795

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 2,044

کل نمایش ویدیوها: 15,502,155

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 73

میانگین نمایش هر ویدیو: 553,648


تحلیل پیج اینستاگرام Homayoun Shajarian

بیشترین لایک: 778,695

تحلیل پیج اینستاگرام Homayoun Shajarian

کمترین لایک:27,463

تحلیل پیج اینستاگرام Homayoun Shajarian

بیشترین کامنت:74,340

تحلیل پیج اینستاگرام Homayoun Shajarian

کمترین کامنت:396

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت