تحلیل پیج اینستاگرام Mohammad Halakoei️️

Mohammad Halakoei️️
دسته بندی: Public Figure
807,578
فالوور
97
فالووینگ
247
پست
0.37%
درصد مشارکت
بیوگرافی:Consultant, Author, Researcher
Cryptocurrency and blockchain
author of the book “The Blockchain Emperor” on the Amazon

مجموع لایکها: 684,180

مجموع کامنت ها: 46,677

میانگین لایک هر پست: 2,770

میانگین کامنت هر پست: 189

مجموع هشتگ ها با تکرار: 919

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 273

تعداد تگ ها روی پست ها: 4

تعداد تگ در اینستا: 0

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 17,883

کل نمایش ویدیوها: 4,328,768

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 118

میانگین نمایش هر ویدیو: 28,479


تحلیل پیج اینستاگرام Mohammad Halakoei️️
بیشترین لایک: 24,987
تحلیل پیج اینستاگرام Mohammad Halakoei️️
کمترین لایک: 374
تحلیل پیج اینستاگرام Mohammad Halakoei️️
بیشترین کامنت:6,247
تحلیل پیج اینستاگرام Mohammad Halakoei️️
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان