تحلیل پیج Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi
دسته بندی: Public Figure
17,519,177
فالوور
363
فالووینگ
3,117
پست
0.89%
درصد مشارکت
بیوگرافی:???? DJ booking → bookings@davidlewis.nl
???? Press&Commercial → gv@themediananny.nl
New Song PARA ????????

مجموع لایکها: 308,095,433

مجموع کامنت ها: 4,246,549

میانگین لایک هر پست: 154,048

میانگین کامنت هر پست: 2,123

مجموع هشتگ ها با تکرار: 2,738

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 375

تعداد تگ ها روی پست ها: 782

تعداد تگ در اینستا: 84,392

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 17,040

کل نمایش ویدیوها: 1,705,137,147

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 36

میانگین نمایش هر ویدیو: 3,589,762


تحلیل پیج اینستاگرام Gianluca Vacchi
بیشترین لایک: 1,927,266
تحلیل پیج اینستاگرام Gianluca Vacchi
کمترین لایک: 1,239
تحلیل پیج اینستاگرام Gianluca Vacchi
بیشترین کامنت:75,693
تحلیل پیج اینستاگرام Gianluca Vacchi
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت