تحلیل پیج EBI

EBI
دسته بندی:
7,465,870
فالوور
68
فالووینگ
1,741
پست
2.96%
درصد مشارکت
بیوگرافی:@withyoufoundation

مجموع لایکها: 127,498,353

مجموع کامنت ها: 2,270,442

میانگین لایک هر پست: 216,834

میانگین کامنت هر پست: 3,861

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,460

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 493

تعداد تگ ها روی پست ها: 1,067

تعداد تگ در اینستا: 106,169

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 25,775

کل نمایش ویدیوها: 141,392,139

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 108

میانگین نمایش هر ویدیو: 594,085


تحلیل پیج اینستاگرام EBI
بیشترین لایک: 1,029,354
تحلیل پیج اینستاگرام EBI
کمترین لایک: 57,526
تحلیل پیج اینستاگرام EBI
بیشترین کامنت:64,991
تحلیل پیج اینستاگرام EBI
کمترین کامنت:180

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت