تحلیل پیج Cristiano Ronaldo


Cristiano Ronaldo
دسته بندی:
225,119,749
فالوور
450
فالووینگ
2,829
پست
2.62%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 3,145,092,595

مجموع کامنت ها: 21,625,631

میانگین لایک هر پست: 5,867,710

میانگین کامنت هر پست: 40,346

مجموع هشتگ ها با تکرار: 456

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 218

تعداد تگ ها روی پست ها: 360

تعداد تگ در اینستا: 6,582,418

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 3,276

کل نمایش ویدیوها: 1,572,239,258

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 36

میانگین نمایش هر ویدیو: 17,089,557


تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo

بیشترین لایک: 14,340,737

تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo

کمترین لایک:746,496

تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo

بیشترین کامنت:245,888

تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo

کمترین کامنت:4,708

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت