تحلیل پیج Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
دسته بندی:
241,790,130
فالوور
459
فالووینگ
2,928
پست
2.51%
درصد مشارکت
بیوگرافی:

مجموع لایکها: 3,542,324,390

مجموع کامنت ها: 24,778,345

میانگین لایک هر پست: 6,024,361

میانگین کامنت هر پست: 42,140

مجموع هشتگ ها با تکرار: 10

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 8

تعداد تگ ها روی پست ها: 6

تعداد تگ در اینستا: 8,035,873

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 17

کل نمایش ویدیوها: 44,717,650

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 9

میانگین نمایش هر ویدیو: 22,358,825


تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo
بیشترین لایک: 14,336,469
تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo
کمترین لایک: 749,932
تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo
بیشترین کامنت:245,888
تحلیل پیج اینستاگرام Cristiano Ronaldo
کمترین کامنت:4,701

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت