تحلیل پیج اینستاگرام BMW

BMW
دسته بندی:
29,307,249
فالوور
56
فالووینگ
7,624
پست
0.62%
درصد مشارکت
بیوگرافی:The official BMW account, home of Sheer Driving Pleasure.
Use #BMWrepost for the chance to get featured.

مجموع لایکها: 97,984,818

مجموع کامنت ها: 275,301

میانگین لایک هر پست: 181,790

میانگین کامنت هر پست: 511

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,820

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 214

تعداد تگ ها روی پست ها: 0

تعداد تگ در اینستا: 2,376,639

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 7,793

کل نمایش ویدیوها: 22,619,768

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 159

میانگین نمایش هر ویدیو: 461,628


تحلیل پیج اینستاگرام BMW
بیشترین لایک: 619,529
تحلیل پیج اینستاگرام BMW
کمترین لایک: 39,018
تحلیل پیج اینستاگرام BMW
بیشترین کامنت:6,893
تحلیل پیج اینستاگرام BMW
کمترین کامنت:134

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان