تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه

Baran Nikrah | باران نیکراه
دسته بندی: Art
1,871,024
فالوور
491
فالووینگ
178
پست
4.13%
درصد مشارکت
بیوگرافی:مجری و گوینده
دانشجوی دکتری فیزیک اتمی و مولکولی
سفیر کودکان کار و سندروم داون
#باران_نیکراه
#baran_nikrah

مجموع لایکها: 21,838,290

مجموع کامنت ها: 500,597

میانگین لایک هر پست: 75,565

میانگین کامنت هر پست: 1,732

مجموع هشتگ ها با تکرار: 609

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 324

تعداد تگ ها روی پست ها: 66

تعداد تگ در اینستا: 18,075

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 7,631

کل نمایش ویدیوها: 89,448,103

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 77

میانگین نمایش هر ویدیو: 903,516


تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
بیشترین لایک: 698,629
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
کمترین لایک: 1,283
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
بیشترین کامنت:26,309
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
کمترین کامنت:12

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان