تحلیل پیج Baran Nikrah | باران نیکراه

Baran Nikrah | باران نیکراه
دسته بندی: Art
1,338,526
فالوور
508
فالووینگ
255
پست
3.72%
درصد مشارکت
بیوگرافی:Iranian presenter
#باران_نیکراه
#baran_nikrah

مجموع لایکها: 13,179,545

مجموع کامنت ها: 315,947

میانگین لایک هر پست: 48,633

میانگین کامنت هر پست: 1,166

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,014

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 573

تعداد تگ ها روی پست ها: 153

تعداد تگ در اینستا: 10,658

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 8,350

کل نمایش ویدیوها: 59,499,487

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 71

میانگین نمایش هر ویدیو: 504,233


تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
بیشترین لایک: 589,565
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
کمترین لایک: 1,230
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
بیشترین کامنت:24,027
تحلیل پیج اینستاگرام Baran Nikrah | باران نیکراه
کمترین کامنت:12

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت