تحلیل پیج Avengers


Avengers
دسته بندی:
Earth’s Mightiest Heroes.
11,371,991
فالوور
4
فالووینگ
380
پست
2.84%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 121,961,833

مجموع کامنت ها: 652,541

میانگین لایک هر پست: 320,952

میانگین کامنت هر پست: 1,717

مجموع هشتگ ها با تکرار: 483

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 89

تعداد تگ ها روی پست ها: 91

تعداد تگ در اینستا: 546,331

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 6,765

کل نمایش ویدیوها: 203,762,284

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 30

میانگین نمایش هر ویدیو: 889,792


تحلیل پیج اینستاگرام Avengers

بیشترین لایک: 1,788,269

تحلیل پیج اینستاگرام Avengers

کمترین لایک:39,328

تحلیل پیج اینستاگرام Avengers

بیشترین کامنت:23,427

تحلیل پیج اینستاگرام Avengers

کمترین کامنت:90

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت