تحلیل پیج Avengers

Avengers
دسته بندی:
11,446,130
فالوور
4
فالووینگ
396
پست
2.83%
درصد مشارکت
بیوگرافی:Earth’s Mightiest Heroes.

مجموع لایکها: 127,444,558

مجموع کامنت ها: 666,482

میانگین لایک هر پست: 321,830

میانگین کامنت هر پست: 1,683

مجموع هشتگ ها با تکرار: 12

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 7

تعداد تگ ها روی پست ها: 3

تعداد تگ در اینستا: 580,964

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 405

کل نمایش ویدیوها: 3,019,449

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 68

میانگین نمایش هر ویدیو: 503,242


تحلیل پیج اینستاگرام Avengers
بیشترین لایک: 1,782,208
تحلیل پیج اینستاگرام Avengers
کمترین لایک: 39,255
تحلیل پیج اینستاگرام Avengers
بیشترین کامنت:23,318
تحلیل پیج اینستاگرام Avengers
کمترین کامنت:90

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت