تحلیل پیج AMIRHOSSEIN ARMAN

AMIRHOSSEIN ARMAN
دسته بندی: Actor
2,111,547
فالوور
1
فالووینگ
298
پست
4.39%
درصد مشارکت
بیوگرافی:

مجموع لایکها: 26,213,247

مجموع کامنت ها: 1,704,007

میانگین لایک هر پست: 87,087

میانگین کامنت هر پست: 5,661

مجموع هشتگ ها با تکرار: 3

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 3

تعداد تگ ها روی پست ها: 4

تعداد تگ در اینستا: 180,942

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 42

کل نمایش ویدیوها: 3,000,021

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 42

میانگین نمایش هر ویدیو: 3,000,021


تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN
بیشترین لایک: 625,786
تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN
کمترین لایک: 8,684
تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN
بیشترین کامنت:1,008,943
تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت