تحلیل پیج AMIRHOSSEIN ARMAN


AMIRHOSSEIN ARMAN
دسته بندی:
1,996,848
فالوور
2
فالووینگ
295
پست
4.01%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 23,159,694

مجموع کامنت ها: 624,510

میانگین لایک هر پست: 77,979

میانگین کامنت هر پست: 2,103

مجموع هشتگ ها با تکرار: 482

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 244

تعداد تگ ها روی پست ها: 65

تعداد تگ در اینستا: 168,727

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 1,066

کل نمایش ویدیوها: 15,734,198

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 28

میانگین نمایش هر ویدیو: 414,058


تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN

بیشترین لایک: 603,189

تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN

کمترین لایک:7,888

تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN

بیشترین کامنت:34,243

تحلیل پیج اینستاگرام AMIRHOSSEIN ARMAN

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت