تحلیل پیج Sadaf Beauty


Sadaf Beauty
دسته بندی: Blogger
2,761,823
فالوور
278
فالووینگ
724
پست
7.00%
درصد مشارکت

مجموع لایکها: 86,421,012

مجموع کامنت ها: 12,157,862

میانگین لایک هر پست: 169,453

میانگین کامنت هر پست: 23,839

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,505

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 244

تعداد تگ ها روی پست ها: 720

تعداد تگ در اینستا: 2,592

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 36,731

کل نمایش ویدیوها: 87,728,345

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 437

میانگین نمایش هر ویدیو: 1,044,385


تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

بیشترین لایک: 681,873

تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

کمترین لایک:27,397

تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

بیشترین کامنت:1,313,109

تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت