تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

Sadaf Beauty
دسته بندی: Blogger
3,343,900
فالوور
406
فالووینگ
750
پست
6.63%
درصد مشارکت
بیوگرافی:San Francisco
Follow my lifestyle/travel blog

@sadaf_beauty_diary
Youtube Channel

مجموع لایکها: 103,301,415

مجموع کامنت ها: 15,559,201

میانگین لایک هر پست: 192,727

میانگین کامنت هر پست: 29,028

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,579

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 261

تعداد تگ ها روی پست ها: 776

تعداد تگ در اینستا: 2,573

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 46,662

کل نمایش ویدیوها: 105,619,357

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 549

میانگین نمایش هر ویدیو: 1,242,581


تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
بیشترین لایک: 782,936
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
کمترین لایک: 29,389
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
بیشترین کامنت:2,244,706
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان