تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty

Sadaf Beauty
دسته بندی: Blogger
3,457,607
فالوور
469
فالووینگ
763
پست
6.51%
درصد مشارکت
بیوگرافی:San Francisco
Follow my lifestyle/travel blog
@sadaf_beauty_diary
Youtube Channel

مجموع لایکها: 106,563,333

مجموع کامنت ها: 15,620,485

میانگین لایک هر پست: 196,249

میانگین کامنت هر پست: 28,767

مجموع هشتگ ها با تکرار: 1,591

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 267

تعداد تگ ها روی پست ها: 788

تعداد تگ در اینستا: 2,591

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 47,132

کل نمایش ویدیوها: 112,546,820

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 542

میانگین نمایش هر ویدیو: 1,293,642


تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
بیشترین لایک: 783,862
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
کمترین لایک: 29,334
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
بیشترین کامنت:2,213,283
تحلیل پیج اینستاگرام Sadaf Beauty
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت


ارتباط با پشتیبان